Nye kommentarer

Transportgodtgørelse

 

 

Retningslinier for rejsetilskud til danske

turneringer vest for Storebælt og på Bornholm

1.     Turneringer, som spillere har kvalificeret sig til gennem indledende runder

GBK dækker alle udgifter til transport og eventuelle nødvendige overnatninger for både spillere og eventuelle krævede ledere.

2.     DM-eliteturneringer, 1.runde (ikke pool) 

GBK yder tilskud til elitespillere. Hvem der betragtes som elitespillere defineres ved den officielle klasseinddeling, eller efter bestyrelsens vurdering. Enkelte ikke elite-spillere kan komme i betragtning til tilskud, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Det maksimale tilskud er kr. 1.000,- pr. spiller pr. sæson og kan kun anvendes til transport. Se også pkt. 6. 

3.     Eliteturneringer (pool) 

Grundet den nye turneringsstruktur indført fra sæson 2011, er det vedtaget at Elitespillere kan opnå et årligt tilskud på max. kr. 1.000,-. Tilskuddet kan kun anvendes til transport og kun til DM-turneringer.

Mesterrække spillere og rookies kan ikke opnå tilskud. 

4.     Turneringer med pengepræmier 

Klubben yder ikke rejsetilskud. 

5.     Holdturneringer 

GBK dækker alle udgifter til transport og eventuelle nødvendige overnatninger  for både spillere og eventuelle krævede ledere. 

6.     Godkendelse af rejsetilskud 

1. Rejsetilskud skal være godkendt før afrejsen.

2. Medlemmer, som i henhold til vedtægterne, er i økonomisk restance med klubben, kan ikke få rejsetilskud.

3. Særlige forhold, som ikke er omfattet af ovenstående, vil blive vurderet af bestyrelsen i den aktuelle situation.

4. Bestyrelsen kan til enhver tid fravige ovenstående retningslinier af hensyn til klubbens økonomiske formåen og / eller antallet af turneringsdeltagere.

Skriv en kommentar