Nye kommentarer

Kontingent m.v.

Medlemskab

Indmeldelsesgebyr kr. 100,- gælder for alle (engangsbeløb)

Kontingenttet er årligt og gælder for én billardsæson og opkræves i to lige store rater pr. 1/8 og 1/1 med en måneds betalingsfrist.


Indtil 21 år     kr.     720,- pr. år (juniorspillere)

Fyldt 21 år     kr. 1.440,- pr. år (seniorer)


Alle voksne medlemmer betaler samme kontingent.

Som medlem betaler man ikke bordleje, men har ubegrænset adgang til alle bordtyper. Dog er der perioder hvor nogle har ret til bordene før andre. Det gælder mandage i tidsrummet  kl.10 -12, hvor bordene lejes ud til Ældresagen.

Desuden har ungdomsspillere førsteret til alle borde til forud aftalt ungdomstræning.

Turneringsgebyrer

For medlemmer som repræsenterer vores klub ved diverse turneringer deles udgifterne således:

Holdturneringer:

Tilmeldingsgebyr til divisions- og seriehold dækkes af klubben.

Tilmeldingsgebyr til andre hold (oldboys, ungdoms, par og stafet): Medlemmet betaler de til enhver tid gældende takster bestemt af unionen.

Individuelle turneringer:

Medlemmet betaler det fulde tilmeldingsgebyr.

Spilletilladelse:

Medlemmet og klubben deler gebyret.

Lukket for kommentarer.