Nye kommentarer

Kontingent m.v.

Medlemskab


Indmeldelsesgebyr kr. 100,- gælder for alle (engangsbeløb)

Kontingent opkræves kvartalsvis pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 med en måneds betalingsfrist.


Indtil 21 år     kr.   60,- pr. mdr. (juniorspillere)

Fyldt 21 år     kr. 120,- pr. mdr. (seniorer)


I marts 2015 blev et billigere kontingent for pensionister ophævet. Alle voksne medlemmer betaler herefter samme kontinget.

Som medlem betaler man ikke bordleje, men har ubegrænset adgang til alle bordtyper. Dog er der perioder hvor nogle har ret til bordene før andre. Det gælder mandage i tidsrummet  kl.10 -12, hvor bordene lejes ud til Ældresagen.

Desuden har ungdomsspillere førsteret til alle borde til forud aftalt ungdomstræning.

Turneringsgebyrer

For medlemmer som repræsenterer vores klub ved diverse turneringer deles udgifterne således:

Holdturneringer:

Tilmeldingsgebyr til divisions- og seriehold dækkes af klubben.

Tilmeldingsgebyr til andre hold (oldboys, ungdoms, par og stafet): Medlemmet betaler de til enhver tid gældende takster bestemt af unionen.

Individuelle turneringer:

Medlemmet betaler det fulde tilmeldingsgebyr.

Spilletilladelse:

Medlemmet og klubben deler gebyret.

Lukket for kommentarer.