Nye kommentarer

Keglebillard

Keglebillard spilles på et bord med 6 huller – ét i hvert hjørne og ét på midten af hver langside. Der spilles med 3 baller – 1 rød (stødbal) og 2 hvide – og 5 kegler. 

Start spillet

Udlægspositionen er: keglerne sættes midt på bordet, de hvide baller midt på hver sin bordhalvdel og stødballen frit inden for bordets første fjerdedel.

Spillet startes med udlæg. Der skal i udlæg altid stødes til rød bal mod hvid bal på modsatte bordhalvdel.

Selve spillet

Ideen er, at man støder med sin kø til den røde bal, som efterfølgende skal ramme enten

  • begge de hvide baller (det kaldes “rødt”)
  • én af de hvide baller, som efterfølgende skal vælte kegler
  • begge de hvide baller, hvor den ene eller begge vælter kegler

Væltede kegler rejses når stødet er afsluttet.

Når en spiller begår fejl eller ikke scorer point, overgår turen til modstanderen. Eventuelle point noteres og lægges til de point, spilleren allerede havde opnået.

Modstanderen er keglerejser og pointtæller, hvis der ikke er en dommer til kampen.

Point

Rødt  4 point 
   
Kegle  2 point pr. væltet kegle 
   
Max. point pr. stød:   
lav rødt og vælt alle kegler  14 point 
   

Fejl

Når der begås fejl mister man retten til fortsat spil. Det betyder at modstanderen overtager bordet. Desuden mister man eventuelle point scoret i det pågældende stød, men eventuelle point fra tidligere stød får man dog lov at beholde. Derudover er der følgende regler ved de forskellige typer fejl.

Rød bal falder i hul  Modstanderen har i næste stød mulighed for at anbringe rød bal som ved udlæg. 
   
Rød bal vælter kegler  Modstanderen overtager bordet som det ser ud. Dette gælder også ved de efterfølgende fejltyper. 
   
3. gang, der scores rødt uden at der væltes kegler  Der må højst scores “rødt” to gange i træk. Tredje gang må man gerne score “rødt”, men der skal også væltes kegler. Spilleren, der er ved bordet, har til en hver tid lov til at spørge keglerejseren, om det var første eller anden gang “rødt”. 
   
Der rammes ikke en bande i mindst hvert 2. stød  Spilleren, der er ved bordet, har til en hver tid lov til at spørge keglerejseren, om han/hun i det foregående stød havde bande. 
   

Andre regler

Rødt alene uden nogle væltede kegler tæller for bande.

Hvis en kegle ikke kan stå på sin plads, fjernes den og bringes først ind i spillet igen, når det stød, der frigør keglens plads, er afsluttet.

Hvis en hvid bal falder i hul, skal den i det efterfølgende stød, anbringes midt på den modsatte halvdel af, hvor den anden hvide bal befinder sig.

Det enkleste stød er naturligvis ét, hvor den røde bal rammer den hvide, som derefter kan trille ind i keglerne uden først at have ramt nogle af banderne. Derfor er reglen om, at én af ballerne i minimum hvert andet stød skal ramme en bande indført.

Afslut spillet

En kamp spilles til en på forhånd fastsat distance – f. eks. 200 point.

Hvis den spiller, der startede kampen, opnår sin distance først, har den anden spiller lov til at forsøge at opnå uafgjort ved at lægge ballerne op i ny udlægsposition. 

 

Lukket for kommentarer.