Velkommen til Greve Billard Klub

 

Greve Billard Klub er stiftet i 1968 og har boet i de nuværende lokaler siden 1978. Klubben råder over 4 kegle- 1 carambole- og 2 poolborde. Altså 7 borde ialt, som står i vores attraktive salon. Alle bordene har turneringsmæssig standard og de bruges flittigt.

Klubbens formål er at skabe rammer for billardspil, således at sporten kan dyrkes i den rigtige ånd. Den rigtige ånd er for os dog flere ting. Billard er en idræt som også i Danmark dyrkes på et meget højt plan og så er det en hyggelig og sund fritidsbeskæftigelse. Derfor skal der være plads til, at man hos os kan dyrke sin billard på den måde hver enkelt ønsker det, uanset ambitionsniveau.

Klubbens strategi er at satse på turneringsbillard på alle niveauer. Naturligvis søger vi at nå så højt et sportsligt niveau som muligt. Et niveau vi først og fremmest måler ud fra divisionsholdenes bedrifter. End-goal er helt klart at vinde medaljer i Elitedivisionen. Det er indtil videre kun lykkes i pool og som situationen er, er det nu keglespillet der satses hårdest på. Her er vi på vej fremad efter en del år uden fremgang.

Vores lokaler og faciliteter kan blive en udfordring i fremtiden. Det er noget vi aktivt forsøger at få ændret på. Vi søger hele tiden at forbedre forholdene i lokalerne, således at turneringsbillard og forholdene omkring dette bliver så gode som muligt med de begrænsninger vores rammer byder os og det skal nok lykkes.

Igennem tiden har klubben haft rimelig god succes med ungdomsarbejde. Det kan vores samling af diverse pokaler bevise. I fremtiden er dette også et område vi ønsker at satse mere på. Det er vanskeligt og meget indsats-krævende at lykkes med ungdomsarbejde, men de unge vil altid være klubbens/sportens fremtid, så lige som vi mener det er vigtigt for klubben, mener vi også at det er en klubs pligt at søge efter og dyrke nye unge talenter.

Det er klubbens politik at alle medlemmer er lige og skal behandles derefter. Derfor har vi valgt at alle medlemmer skal yde det samme i kontingent og derfor vil der ikke blive tale om at fritage enkelte medlemmer fra kontingent, eller direkte lønne medlemmer, uden at der er tale om direkte aflønning for arbejde lagt i klubben. Fritaget fra dette er dog juniorspillere, som indtil de fylder 21 år, betaler 50% i kontingent. Ekstraordinært dygtigt sportsligt bidrag, kan derfor ikke medføre nogen form for økonomisk gevinst for medlemmet. Vi byder naturligvis dygtige spillere meget velkomne som medlemmer i klubben, men de skal ønske at være medlemmer i vores klub, fordi det er den klub de ønsker at være i. Derfor er vi meget opmærksomme på vores medlemmers ønsker til en god hverdag og godt turnerings liv. Medlemsplejen er altså højt prioriteret, som et vigtigt led i arbejdet for sportslig og udviklings mæssig succes.